Type plan: projectbesluit
Naam van het plan: Hofdijklaan 3
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.PBKBHofdijklaan3-VAS1

4.3 Verkeer en parkeren

Onderdeel van een goede ruimtelijke ordening is het effect van een beoogd nieuwe project op de verkeersstructuur en het parkeren in en rondom het plangebied.
 
Planspecifiek
Verkeer
De locatie wordt, via de Hofdijklaan, ontsloten op de Provincialeweg N445 en N446. Door de verplaatsing van het tuinmaterialenbedrijf naar het plangebied zal het aantal verkeersbewegingen op deze wegen niet noemenswaardig toenemen. De invloed op de verkeerssituatie ter plaatse is derhalve nihil.
 
Parkeren
Het parkeren ten behoeve van het tuinmaterialenbedrijf zal geheel op eigen terrein opgelost worden.